กล้วยศรีนรา พันธุ์กล้วยหายาก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ปลีกล้วยศรีนรา

ปลีกล้วยศรีนรา

ปลีกล้วยศรีนราปลีมีใบประดับสีชมพูถึงม่วงแดงเข้ม เรียงซ้อนกันแน่น

ดอกออกเป็นช่อตั้ง ก้านช่อยาว

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment