กล้วยหอมทูม็อก พันธุ์กล้วย ขนาดผลเรียวใหญ่และยาว ผลสุกกลิ่นหอม รสหวาน

กล้วยหอมทูม็อก

ชื่ออื่นๆ : กล้วยทูดอก, กล้วยหอมทูม็อก, กล้วยหอมทูม๊อค

ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์และนำมาปลูกที่สถานีวิจัยปากช่อง

ชื่อสามัญ : Kluai Hom To Mok

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (AAA) ‘Hom To Mok’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยหอมทูม็อก

ต้น  ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว มีประดำที่ลำต้นและคอใบ มีนวลที่คอใบเล็กน้อย กาบด้านในสีเหลืองและ มีปื้นแดง ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว มีประที่ลำต้นและที่ใบ

ใบ  ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบสีเขียวขอบสีแดง ก้านใบเปิด โคนใบค่อนข้างเรียว ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างเท่ากัน

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกมีขน ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น ใบประดับด้านนอกสีม่วงแดง ใบประดับด้านในโคนสีเหลือง ปลายใบประดับด้านในสีแดง การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันเล็กน้อย

ผล  ก้านผลสั้น ขนาดผลเรียวใหญ่และยาว การเรียงของผลเป็นระเบียบ ผิวผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว เนื้อสีขาว กลิ่นหอม รสหวาน เนื้อเละไม่มีเมล็ด ต้องบ่มดัวยความเย็นจะทำให้คุณภาพดีมาก

กล้วยหอมทูม็อก
กล้วยหอมทูม็อก ลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว มีประดำที่ลำต้นและคอใบ

การขยายพันธุ์ของกล้วยหอมทูม็อก

การแยกหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยหอมทูม็อกต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยหอมทูม็อก

  • รับประทานผลสุก
  • ใบตองนำมาห่อขนมของหวานหรือใช้ห่ออาหารทำห่อหมก
  • หยวกกล้วยจากต้นกล้วยอ่อนนำมาประกอบอาหาร รวมไปถึงปลีกล้วยหลังการตัดปลีที่ใช้ทำอาหารได้หลายเมนู และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งได้
  • ก้าน และใบ จากการตัดแต่งใบนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ
  • หน่อ และลำต้น หลังเก็บเกี่ยวหรือการตัดทิ้งนำมาเลี้ยงหมู
  •  เปลือกกล้วยหรือผลกล้วยเน่า รวมถึงลำต้น ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ
  • กาบลำต้น ฉีกเป็นเส้นๆ ใช้สำหรับรัดสิ่งของแทนเชือก

สรรพคุณทางยาของกล้วยหอมทูม็อก

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยหอมทูม็อก

การแปรรูปของกล้วยหอมทูม็อก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.rpplant.royalparkrajapruek.org
ภาพประกอบ : สวนลุงทด คลอง13 ร้อยแปดพันธุ์กล้วย

Add a Comment