กล้วยหอมลามัท พันธุ์กล้วย รสชาติคล้ายกล้วยหอมผสมกล้วยไข่

กล้วยหอมลามัท

ชื่ออื่นๆ : กล้วยลามัท, กล้วยหอมลามัท

ต้นกำเนิด : ประเทศมาเลเซีย

ชื่อสามัญ : Kluai Hom La Mut

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AAA) ‘Hom La Mut’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยหอมลามัท

ต้น  จัดเป็นกล้วยหอมชนิดหนึ่ง ลำต้นเทียมสูงประมาณ 3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำที่คอใบ มีนวลเล็กน้อยที่คอใบ กาบด้านในสีเขียวอมเหลือง ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว

ใบ  ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบหนาสีแดงอมชมพู ลักษณะใบเรียวยาวชูตั้งขึ้น โคนใบเรียว ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างเท่ากัน

ต้นกล้วยลามัท
ต้นกล้วยลามัท ลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำที่คอใบ

ดอก  หรือปลี ลักษณะของใบประดับเรียวยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงกันของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันเล็กน้อย ใบประดับด้านนนอกสีน้ำตาลอมและอมม่วงเล็กน้อย ด้านในใบโคนประดับสีเหลือง ด้านในปลายใบประดับสีแดง ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกสั้น

ปลีกล้วยลามัท
ปลีกล้วยลามัท ปลายแหลมใบประดับด้านนนอกสีน้ำตาลอมและอมม่วงเล็กน้อย

ผล   ขนาดผลเล็กเรียวยาว ปลายผลมีจุกเล็กน้อย การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 5 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12 ผล รสชาติหวานหอม รสชาติคล้ายกล้วยหอมผสมกล้วยไข่

ผลกล้วยลามัท
ผลกล้วยลามัท ผลเล็กเรียวยาว ปลายผลมีจุกเล็กน้อย

การขยายพันธุ์ของกล้วยหอมลามัท

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยหอมลามัทต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยหอมลามัท

  • ผลรับประทาน
  • ใบตองนำมาห่อขนมของหวานหรือใช้ห่ออาหารทำห่อหมก
  • หยวกกล้วยจากต้นกล้วยอ่อนนำมาประกอบอาหาร รวมไปถึงปลีกล้วยหลังการตัดปลีที่ใช้ทำอาหารได้หลายเมนู และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งได้
  • ก้าน และใบ จากการตัดแต่งใบนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือการ
  • หน่อ และลำต้น หลังเก็บเกี่ยวหรือการตัดทิ้งนำมาเลี้ยงหมู
  • เปลือกกล้วยหรือผลกล้วยเน่า รวมถึงลำต้น ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ
  • กาบลำต้น ฉีกเป็นเส้นๆ ใช้สำหรับรัดสิ่งของแทนเชือก

สรรพคุณทางยาของกล้วยหอมลามัท

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยหอมลามัท

การแปรรูปของกล้วยหอมลามัท

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย, www.rpplant.royalparkrajapruek.org

Add a Comment