กล้วยหักมุกทอง พันธุ์กล้วย ผลมีเหลี่ยมชัดเจน เมื่อสุกมีสีเหลืองทอง ผิวแตกลายงา รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

กล้วยหักมุกทอง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยหักมุกทอง, กล้วยส้ม

ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ชื่อสามัญ : Kluai Hak Muk Thong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (ABB) “Kluai Hak Muk Thong”

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยหักมุกทอง

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูง 3.5-4.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง ไม่มีปื้นดำ ไม่มีไข กาบด้านในสีเหลืองซีดสม่ำเสมอ

ใบ  ก้านใบค่อนข้างปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบเล็กน้อย ก้านช่อดอกสีแดงไม่มีขน

ต้นกล้วยหักมุกทอง
ต้นกล้วยหักมุกทอง ลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง ไม่มีปื้นดำ

ดอก  หรือปลี ลักษณะของใบประดับรูปไข่ ค่อนข้างป้อม ด้านนอกสีม่วงอมเทา มีไข ด้านในสีแดงอมส้มสม่ำเสมอ ปลายใบประดับค่อนข้างมน มีสีเหลือง ใบประดับม้วน การเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก มีก้านดอกค่อนข้างยาว

ปลีกล้วยหักมุกทอง
ปลีกล้วยหักมุกทอง ค่อนข้างป้อม ด้านนอกสีม่วงอมเทา มีไข

ผล  ผลมีขนาดปานกลางและทรงกระบอก มีเหลี่ยมและจุกผลชัดเจน การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 5-8 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-15 ผล ผลดิบมีสีเขียวอมเหลือง ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองทอง ผิวแตกลายงา เนื้อผลสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อไม่แน่น ไม่มีกลิ่นหอม พบเมล็ดบ้างแต่น้อยมาก

ผลกล้วยหักมุกทอง
ผลกล้วยหักมุกทอง ผลมีเหลี่ยมและจุกผลชัดเจน

การขยายพันธุ์ของกล้วยหักมุกทอง

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

พบในภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยหักมุกทองต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยหักมุกทอง

  • ผลสุกรับประทานได้รสชาติดี

สรรพคุณทางยาของกล้วยหักมุกทอง

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยหักมุกทอง

การแปรรูปของกล้วยหักมุกทอง

ผลใช้แปรรูป ผลสุกนำมาปิ้ง หรือนำไปกล้วยเชื่อมน้ำตาล กล้วยฉาบ กล้วยทอด

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย

Add a Comment