กล้วยหักมุกส้ม พันธุ์กล้วย ผลสุกเนื้อผลสีขาวอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด

กล้วยหักมุกส้ม

ชื่ออื่นๆ : กล้วยหักมุกส้ม

ต้นกำเนิด : ภาคกลาง พบมากในจังหวัดนนทบุรี

ชื่อสามัญ : Kluai Hak Muk Som

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (ABB) “Kluai Hak Muk Som”

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยหักมุกส้ม

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีประดำที่คอใบเล็กน้อย มีนวลมากทั้งลำต้น กาบด้านในสีเขียวอ่อน ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว ไม่มีประที่ลำต้น

ใบ  ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบสีเขียวขอบน้ำตาล ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบมน ม้วนงอขึ้น

ต้นกล้วยหักมุกส้ม
ต้นกล้วยหักมุกส้ม สีของกาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีประดำที่คอใบเล็กน้อย

ดอก  หรือปลี การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันชัดเจน ใบประดับด้านนอกสีน้ำตาลอมแดง มีไขเยอะ ใบประดับด้านในสีแดงสม่ำเสมอ ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกยาว

ปลีกล้วยหักมุกส้ม
ปลีกล้วยหักมุกส้ม ใบประดับด้านนอกสีน้ำตาลอมแดง มีไขเยอะ

ผล  ขนาดผลสั้นป้อมเป็นเหลี่ยม ปลายผลไม่มีจุก การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 6 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 16-18 ผล ผิวผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผิวผลสุกสีเหลืองทอง เมื่อสุกเนื้อผลสีขาวอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด

ผลกล้วยหักมุกส้ม
ผลกล้วยหักมุกส้ม ผลสั้นป้อมเป็นเหลี่ยม ผิวผลดิบมีสีเขียวเข้ม

การขยายพันธุ์ของกล้วยหักมุกส้ม

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

พบในภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยหักมุกส้มต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยหักมุกส้ม

สรรพคุณทางยาของกล้วยหักมุกส้ม

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยหักมุกส้ม

การแปรรูปของกล้วยหักมุกส้ม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย

Add a Comment