กล้วยหิน พันธุ์กล้วย ของดีภาคใต้ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดยะลา

กล้วยหิน

กล้วยหินเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) ของจังหวัดยะลา ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำปัตตานี ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล้วยหินเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทำให้มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

กล้วยหิน มีเนื้อแน่น เหนียวกว่ากล้วยชนิดอื่นๆ และจะพบขึ้นทั้วไปตามธรรมชาติที่เป็นบริเวณหินกรวด ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี จึงถูกเรียกว่า “กล้วยหิน” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รากของกล้วยหิน นำมาต้มดื่มแก้ไข่ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ท้องเสีย

หยวกกล้วยและหัวปลี นำมาแกงหรือลวกจิ้มน้ำพริก แก้โรคกระเพาะอาหาร ลดน้ำตาลในเลือด ใบตองปิ้งไฟปิดแผลไฟไหม้ ต้มน้ำอาบแก้ผดผื่นคัน 

ผลดิบ ใช้เป็นผาฝาดสมาน แป้งกล้วยดิบใช้โรยแผลเรื้อรัง แผลติดเชื้อต่างๆ ส่วนผลสุกใช้เป็นยาระบาย รับประทานสดก็ได้ แต่มักจะนำมาต้มหรือปิ้งก่อน หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นอาหารเลี้ยงนกกรงหัวจุก

กล้วยหิน
กล้วยหิน ผลเป็นรูปห้าเหลี่ยมเปลือกหนา ปลายจุกป้าน

การขยายพันธุ์

กล้วยหินเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินที่เป็นลูงรังหรือดินกรวดหิน หนึ่งกอมีหลายต้นแตกกอเร็ว ให้ผลผลิตสูงปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นาน ลำต้นใหญ่แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลงระบาด ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี สามารถปลูกแซมในสวนยางและสวนผลไม้ ทำให้สวนมีความชื้น หรือเป็นร่มเงาให้ต้นไม้ผลที่เริ่มปลูกใหม่ กล้วยหินมีเปลือกผลหนาจึงมีความบอบช้ำต่อการขนส่งน้อย ผลแก่เก็บได้นาน 7-8 วัน

การปลูกกล้วยหินขุดหลุมกว้าง ยาว และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะ 4×4 เมตร ใช้ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าดินที่ขุดไว้ปากหลุมและแบ่งดินส่วนหนึ่งใส่หลุมปลูก ใช้หน่อพันธุ์กล้วยหินอายุ 3-4 เดือน วางลงหลุมให้ลึกประมาณ 25 เซนติเมตร แล้วกลบดินที่เหลืออยู่ให้เต็มหลุม กดพ่อแน่นและพูนโคนต้นให้สูงเล็กน้อยไม่ให้น้ำขัง เมื่อต้นกล้วยอายุได้ประมาณ  4-5 ต้น ตัดแต่งใบแห้ง และหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณทรงพุ่ม ในช่วงก่อนหรือหลังฤดูฝน

หลังจากปลูกประมาณ 8 เดือน กล้วยหินก็เริ่มออกปลี ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จึงเก็บเกี่ยวกล้วยหิน สังเกตจากสีของผลเป็นสีเขียวเข้ม จะได้ผลผลิตไร่ละ 1,000 หวี/ปี ขายได้หวีละ 30 บาท รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/ไร่

ต้นกล้วยหิน
ต้นกล้วยหิน ลำต้นสูง 3 – 4 เมตร กาบด้านนอกเขียวมีนวล

สามารถติดตามความรู้ ข่าวสาร การเกษตรและความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วย ได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : 
www.esc.doae.go.th
www.th.wikipedia.org
www.gotoknow.org

 

One Comment

Add a Comment