กล้วยอบ เนื้อนิ่ม รสหวาน เก็บไว้ทานได้นาน-การแปรรูปกล้วยน้ำว้า

วัตถุดิบ

กล้วยน้ำว้าสุก  1  หวี

อุปกรณ์

  1. ขวดเปล่ากลม หรือ ไม้ทับ หรือไม้ลูกกลิ่ง
  2. ถาด
  3. กระดาษไข

วิธีการทำ

  1. นำกล้วยน้ำว้าสุกมาปอกเปลือก
  2. ผ่าครึ่งกล้วยแบ่งเป็น 2 ชิ้น
  3. ใช้ขวดเปล่ากลม หรือ ไม้ทับ หรือไม้ลูกกลิ่ง มาทับกล้วยให้แบน
  4. นำกล้วยที่ทับแล้ว มาวางบนถาด แล้วนำไปตากแดดประมาณ 1 วัน (กลับกล้วยให้ทั้งสองด้านโดนแดด)
  5. นำกระดาษไขมาวางบนตะแกรง จากนั้นนำกล้วยวางเรียง แล้วใช้เครื่องอบลมร้อน อบที่ไฟอุณหภูมิ 150 องศา เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นกลับกล้วยอบต่ออีก 5 นาที
  6. พักให้เย็น พร้อมเสิร์ฟ
กล้วยอบ
กล้วยอบ ใช้กระดาษไขรองเพื่อไม่ให้กล้วยติดตระแกรง
กล้วยอบพร้อมทาน
กล้วยอบพร้อมทาน เนื้อนิ่ม รสหวาน หอม

Add a Comment