กล้วยฮอนดูรัส พันธุ์กล้วย ผลมีเปลือกบางแต่หนากว่ากล้วยไข่

กล้วยฮอนดูรัส

ชื่ออื่นๆ : กล้วยฮอนดูรัส

ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กระจายพันธุ์มากในเอเชีย อเมริกากลาง อเมริกาใต้ 

ชื่อสามัญ : Kluai Hon Du Rus

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (AAA) ‘Hon Du Rus’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยฮอนดูรัส

ต้น  ลำต้นจริงที่เป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน มีลำต้นเทียมที่อยู่เหนือดินสูงประมาณ 2.5-3.5 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 ซม. กาบลำต้นด้านนอกมีสีเขียว และมีแถบประสีดำ ด้านในสีเขียวอ่อน และมีเส้นลายสีชมพู

ใบ  ใบเดี่ยว เป็นแบบขนาน มีก้านใบที่มีร่องค่อนข้างกว้าง และมีปีก เส้นกลางใบมีสีเขียว ใบยาวได้มากถึง 3 ม.

ดอก  หรือปลี แทงออกจากหยวกตรงกลางปลายยอด เมื่อแทงออกช่วงแรกจะตั้งตรง และค่อยๆโค้งงอลงด้านล่าง ก้านเครือมีขนอ่อนปกคลุม ปลีมีรูปไข่ ค่อนข้างแหลมยาว และมีปลายแหลม มีกาบหุ้มด้านนอกสีแดงอมม่วง ด้านในสีแดงซีด ปลีกล้วยมีความยาวประมาณ 1.0-1.5 ม.

ผล  เครือหนึ่งมีประมาณ 6-10 หวี แต่ละหวีมี 10-16 ผล หรือมากกว่าหากดินมีความสมบูรณ์ ผลกว้าง 3-4 ซม. และยาว 21-25 ซม. ปลายผลมีจุก เปลือกบางแต่หนากว่ากล้วยไข่ ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

กล้วยฮอนดูรัส
กล้วยฮอนดูรัส ผลเรียว ยาว ปลายผลมีจุก

การขยายพันธุ์ของกล้วยฮอนดูรัส

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จีโนม ‘A’ เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของ Musa acuminataคือ กล้วยป่า เป็นกล้วยชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้นตระกูลของกล้วยที่รับประทานได้ในปัจจุบัน

กลุ่ม AAA กล้วยกลุ่มนี้มีจำนวนโครโมโซม 3 ชุด ผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก รูปร่างผลเรียวยาว มีเนื้อนุ่ม รสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยฮอนดูรัสต้องการ

การปลูกกลางแจ้ง,ร่มรำไร

ประโยชน์ของกล้วยฮอนดูรัส

  • รับประทานผลสุก
  • ใบตองนำมาห่อขนมของหวานหรือใช้ห่ออาหารทำห่อหมก
  • หยวกกล้วยจากต้นกล้วยอ่อนนำมาประกอบอาหาร
  • ปลีกล้วยหลังการตัดปลีที่ใช้ทำอาหารได้หลายเมนู และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งได้
  • ก้าน และใบ จากการตัดแต่งใบนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ
  • หน่อ และลำต้น หลังเก็บเกี่ยวหรือการตัดทิ้งนำมาเลี้ยงหมู
  •  เปลือกกล้วยหรือผลกล้วยเน่า รวมถึงลำต้น ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ
  • กาบลำต้น ฉีกเป็นเส้นๆ ใช้สำหรับรัดสิ่งของแทนเชือก

สรรพคุณทางยาของกล้วยฮอนดูรัส

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยฮอนดูรัส

การแปรรูปของกล้วยฮอนดูรัส

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.rpplant.royalparkrajapruek.org
ภาพประกอบ : www.pixabay.com

Add a Comment