กล้วยฮอนดูรัส พันธุ์กล้วย ผลมีเปลือกบางแต่หนากว่ากล้วยไข่

กล้วยฮอนดูรัส

กล้วยฮอนดูรัส

กล้วยฮอนดูรัส ผลเรียว ยาว ปลายผลมีจุก

ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment