กล้วยโรส พันธุ์กล้วย ผลมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับกล้วยเล็บมือนาง ผลสุกรสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด

กล้วยโรส

ชื่ออื่นๆ : กล้วยโรส

ต้นกำเนิด

ชื่อสามัญ : Kluai Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AAB) ‘Rose’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยโรส

ต้น  ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเทียมประมาณ 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีชมพูอมเขียว มีปื้นดำที่คอใบเล็กน้อย มีนวลเล็กน้อย กาบด้านในสีเหลือง ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีชมพูอม

ใบ ก้านใบเปิด ก้านใบและก้านใต้ใบสีชมพู มีครีบก้านใบสีมพูเข้ม ลักษณะใบเรียวยาวชูตั้งขึ้น โคนใบเรียว ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างเท่ากัน

ต้นกล้วยโรส
ต้นกล้วยโรส สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีชมพูอมเขียว มีปื้นดำที่คอใบเล็กน้อย

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับเรียวยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น  การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันเล็กน้อย ใบประดับด้านนอกสีม่วงแดง ด้านในโคนใบประดับสีเหลือง ด้านในปลาบใบประดับสีแดงส้ม ปลายก้านช่อดอกโค้งลง

ปลีกล้วยโรส
ปลีกล้วยโรส ปลายใบแหลม ม้วนงอขึ้น

ผล ลักษณะทรงเครือขนานกับพื้นดิน ดอกมีก้านดอกสั้น ขนาดผลเรียวยาว ปลายผลจุกยาวชัดเจน และเกสรตัวเมียเมื่อแห้งไม่หลุดจากผล การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 8 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 15-16 ผล ผลมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับกล้วยเล็บมือนาง ผลดิบมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกผลสีเหลือง รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด

ผลกล้วยโรส
ผลกล้วยโรส เรียวยาว ปลายผลจุกยาวชัดเจน

การขยายพันธุ์ของกล้วยโรส

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยโรสต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยโรส

  • รับประทานผล

สรรพคุณทางยาของกล้วยโรส

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยโรส

การแปรรูปของกล้วยโรส

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมพันธุ์กล้วย

Add a Comment