กล้วยโอกินาวา พันธุ์กล้วย ผลสุกรสหวานมาก มีกลิ่นหอม 

กล้วยโอกินาวา

กล้วยโอกินาวา

กล้วยโอกินาวา ผลสุกสีเหลือง เปลือกค่อนข้างหนา

ผลสุกเนื้อสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย รสหวานมาก มีกลิ่นหอม 

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment