กล้วยไข่ทองร่วง พันธุ์กล้วย พบทางภาคใต้ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

กล้วยไข่ทองร่วง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยไข่ทองร่วง, กล้วยค่อมเบา

ต้นกำเนิด : พบมากทางภาคใต้

ชื่อสามัญ : Banana

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa spp. “Kluai Thong Ruang”

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยไข่ทองร่วง

ต้น  ลำต้นสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  12 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกมีสีเขียว มีปื้นดำมาก ด้านในมีสีเขียวอมเหลือง

ใบ  ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิด

ดอก  ปลีรูปไข่ค่อนข้างแหลม สีแดงอมม่วง ปลายกาบสีแดง

ผล  เครือหนึ่งมี 6-7 หวี หวีหนึ่งมี 14-16 ผล เปลือกบาง ผลไม่มีเหลี่ยม ปลายผลมน ลักษณะคล้ายกล้วยไข่ แต่ผลใหญ่กว่า เปลือกสีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกมีสีเหลืองสดใส เนื้อมีสีเหลืองเข้ม รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีเมล็ด

ต้นกล้วยไข่ทองร่วง
ต้นกล้วยไข่ทองร่วง กาบลำต้นด้านนอกมีสีเขียว มีปื้นดำมาก

การขยายพันธุ์ของกล้วยไข่ทองร่วง

การแยกหน่อ, การแยกเหง้า

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยไข่ทองร่วงต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยไข่ทองร่วง

  • ผลใช้รับประทานสด
กล้วยไข่ทองร่วง
กล้วยไข่ทองร่วง ผลไม่มีเหลี่ยม ปลายผลมน

สรรพคุณทางยาของกล้วยไข่ทองร่วง

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยไข่ทองร่วง

การแปรรูปของกล้วยไข่ทองร่วง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.kb.psu.ac.th
ภาพประกอบ : สารพันกล้วยยอดนิยม, www.pantip.com

One Comment

Add a Comment