กวมอิม ไผ่กวนอิม ต้นกวนอิม ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบค่อนข้างป้อม ปลายใบแหลม

กวมอิม

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด : ป่าดิบชื้นของประทเศแคเมอรูนและมอโก

ชื่อสามัญ : Ribbon

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena sanderiana sander

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

ลักษณะของกวมอิม

ลำต้นมีขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน ใบค่อนข้างป้อม ปลายใบแหลมก้านใบยาว โคนใบเป็นกาบใบหุ้มรอบลำต้น นิยมตัดลำต้นไปแช่น้ำในแก้วหรือในแจกันจะอยู่ได้นานเพราะสามารถออกราก ในน้ำได้ดี ต้นแม่แบบจะมีสีเขียว ใบยาวเก้งก้าง มีพันธุ์ต่างๆ ดังนี้คือ กวนอิมเหลือง กวนกิมเงิน กวนอิมทอง และกวนอิมใบสีเทา

ต้นกวนอิม
กวนอิม ใบสีเขียว

การขยายพันธุ์ของกวมอิม

ใช้กิ่ง/ลำต้น/

ธาตุอาหารหลักที่กวมอิมต้องการ

ประโยชน์ของกวมอิม

ปลูกประดับบ้าน

สรรพคุณทางยาของกวมอิม

คุณค่าทางโภชนาการของกวมอิม

การแปรรูปของกวมอิม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://www.flickr.com

Add a Comment