การปลูกกล้วยกลับหัว วิธีปลูกกล้วยกลับหัว กับเกษตรแนวใหม่

การปลูกกล้วยกลับหัว วิธีปลูกกล้วยกลับหัว กับเกษตรแนวใหม่

     การปลูกกล้วยกลับหัว วิธีปลูกกล้วยกลับหัว กับเกษตรแนวใหม่ กล้วยซึ่งโดยทั่วไปจะใช้หน่อในการปลูกเพื่อทำการขยายพันธุ์กล้วย แต่ปัจจุบันได้มีการคิดค้นเกษตรแนวใหม่ที่ถือว่าแปลกและน่าทึ่งมากทีเดียว เป็นการคิดแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครและได้รับการทดลองแล้วว่าสามากปลูกแล้วได้ผลจริงแถมยังมีข้อดีอีกหลากๆอย่างด้วย

    เกษตรแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการปลูกพืชกลับหัวหรือการปลูกกล้วยกลับหัวนั่นเอง ซึ่งวิธึการปลูกกล้วยวิธีนี้ถูกคิดค้นมาจาก คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้านประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การปลูกกล้วยกลับหัว วิธีปลูกกล้วยกลับหัว กับเกษตรแนวใหม่

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว

  การปลูกพืชกลับหัวหรือการปลูกกล้วยกลับหัวนั้นจะมีวิธีการปลูกที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับการปลูกพืชแบบปกติ จะแตกต่างกันตรงที่การปลูกพืชกลับหัวจะเป็นการนำในส่วนของด้านที่เป็นยอดปักลงไปในดินแทนส่วนของราก หรืออาจจะวางแบบตะแคง เฉียงก็สามารถปลูกได้เหมือนกัน หากพื้นที่นั้นเพียงพอ

ขั้นตอนการปลูกกล้วยกลับหัว

ขั้นตอนที่ 1 นำลำต้นของกล้วยที่จะปลูกอย่างเช่่น กล้วยหมาก กลวยเล็บมือนาง ที่มีรางติดอยู่ มาตัดให้ได้ความยาวพอเหมาะหรือความยาว ประมาณ 20 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 2 ขุดหลุมในพื้นที่ที่ต้องการปลูกกล้วยกลับหัวความลึกของหลุมประมาณ 25 เซนติเมตร หรือให้กลบหลุมแล้วกลบกล้วยพอดี

ขั้นตอนที่ 3 นำลำต้นของกล้วยหมาก กล้วยเล็บมืองนางกลับหัวแล้วนำด้านที่เป็นยอด ฝังลงในดิน

ขั้นตอนที่ 4 กลบดินลงในหลุมให้ทั่วทั้งหลุมปิดลำต้นและปิดรากของกล้วย

ขั้นตอนการดูแลกล้วยกลับหัว

     การดูแลกล้วยกลับหัวนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยการดูแลก็สามารถที่จะดูแลเหมือนการปลูกกล้วยปกติ รดน้ำวันละ 1 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเพื้อเป็นการบำรุงกล้วยเดือนละ 1 ครั้ง และรอระยะเวลาในการออกผลของกล้วยค่ะ

ภาพประกอบ : www.flickr.com

 

One Comment

Add a Comment