การปลูกกล้วยหมาก กล้วยทานผลดิบได้ กล้วยพันธุ์นี้คล้ายกล้วยเล็บมือนาง

การปลูกกล้วยหมาก กล้วยทานผลดิบได้ พันธุ์กล้วยนี้คล้ายกล้วยเล็บมือนาง

     กล้วยหมาก เป็นกล้วยที่มีลำต้นค่อนข้างเล็กไม่สูงมากนัก ออกผลเร็ว ระยะเก็บผลทุก 7 วัน ผลขนาดเล็ก ปลายผลเรียวแหลม ผลสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น รสชาติหอมหวาน ใช้สำหรับรับประทานสุก เป็นกล้วยที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและประสาท

การปลูกกล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง ประโยชน์และการแปรรูปกล้วย

     สำหรับการปลูกกล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง โดยทั่วไปชาวเกษตรกรจะนิยมปลูกด้วยหน่อกล้วยเพราะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากอีกทั้งยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การปลูกกล้วยควรคำนึงเรื่องแสงแดด และความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ เมื่อได้ผลผลิออกมาจำนวนมากก็สามารถที่จะนำไปทำการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้งเก็บไว้รับประทาน หรือทำออกจำหน่าย ได้อีกด้วย ไปดูการปลูกกล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนางจากเกษตรตำบลกันเลยค่ะ

วิธีปลูกกล้วยหมาก และการเลือกหน่อกล้วย สำหรับปลูก

การเลือกหน่อสำหรับปลูกกล้วยหมาก

     การเลือกหน่อกล้วยสำหรับการปลูกนั้น หน่อที่จะเลือกมาปลูกได้นั้นจะต้องเป็นหน่อที่มีเหง้าใหญ่สมบูรณ์ มีความอวบวัดรอบต้นบริเวณโคน 30 เซนติเมตร สูงประมาณ 50- 100 เซนติเมตร เป็นหน่อที่ได้จากต้นแม่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค และตัดยอดให้เอียงประมาณ 45 องศา ป้องกันน้ำไหลลงยอด

วิธีปลูกกล้วยหมาก

ขั้นตอนที่ 1. หลุมที่ใช้สำหรับการปลูกกล้วย ควรขุดให้มีขนาดความกว้างของหลุมประมาณ 30×30 เซนติเมตร ความลึกของหลุมประมาณ 35 เซนติเมตร และควรเว้นระยะห่างระหว่างต้นแลแถวประมาณ 2×2เมตร

ขั้นตอนที่ 2. เมื่อขุดหลุ่มเสร็จก่อนที่ตะนำหน่อกล้วยคล้ายเล็บมือนางมาลงหลุมให้ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนประมาณ 1 กำมือ

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อรองปุ๋ยคอกที่ก้นหลุมแล้วก็ให้นำหน่อกล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนางที่เตรียมไว้แล้วลงไปในหลุม แล้วกลมดินในหลุมให้เต็ม แล้วค่อยๆเหยียบดินรอบโคนต้นให้แน่น จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องหมั่นรดน้ำ เช้า-เย็น ทุกวัน

การใส่ปุ๋ยและรดน้ำ

ขั้นตอนที่ 1. เมื่อปลูกกล้วยหมากได้ประมาณ 15 วัน ให้นำใส่ปุ๋ยคอกมาใส่อีกครั้ง โดยที่ใส่หลุมละ 2 กิโลกรัม ในทุกๆ 15 วัน และรดน้ำเช้าเย็น

ขั้นตอนที่ 2. หลังจากนั้นประมาณ 6-8 เดือน กล้วยหมากที่ปลูกก็จะออกปลี รอให้กล้วยหมากออกลูกสุดเครือจะมีปลีกล้วยเหลือให้ตัดปลีกล้วยออกเพื่อการเติบโตเต็มที่ของผล

ขั้นตอนที่ 3. การตัดผลกล้วยควรตัดหลังจาก 3 เดือนที่กล้วยหมากออกปลีกล้วย จึงจะเริ่มตัดเครือได้ ก่อนตัดดูสำรวจดูก่อนว่ากล้วยหมากนั้นมีสีเหลืองอ่อนหรือยัง ถ้ามีสีเหลืองอ่อนแล้วสามารถที่จะตัดได้ทันที โดยควรตัดทุก 7 – 10 วัน

วิธีการเก็บเกี่ยวกล้วยหมาก

        การเก็บเกี่ยวกล้วยหมาก พันธุ์กล้วยที่มีความคล้ายกล้วยเล็บมือนางนั้น จะสามารถที่ทำการเก็บเกี่ยวได้เมื่อกล้วยหมากมีความแก่อยู่ที่ประมาณ 80 % เพื่อที่จะสามารถขนส่งและรอจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละสัปดาห์ จะสามารถนำกล้วยไปขายได้ที่ตลาด ราคาก็มีหลากหลายแล้วแต่ขนาด มีตั้งแต่ 15-20 บาท กลุ่มลูกค้าก็จะมีทั้งรายย่อยและแม่ค้าที่มารับเหมาไปขาย

ประโยชน์ของกล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูป

สำหรับใครต้องการปลูกไว้ทานเองติดต่อขอต้นพันธุ์ห่อกล้วยหมากได้ที่นี่

One Comment

Add a Comment