เนื้อฟักทอง

เนื้อฟักทอง

ผลฟักทองจะใช้เป็นอาหาร เมล็ดใช้เป็นอาหารว่าง

Add a Comment