การปลูกแครอท เพื่อสร้างรายได้ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีทั่วไป

การปลูกแครอท (Carrot) เพื่อสร้างรายได้ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีทั่วๆ ไป แครอทเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาว และเจริญเติบโตได้ดีหากมีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นสำหรับในประเทศไทยจะนิยมปลูกแครอทในช่วงปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เพราะจะเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็น

สำหรับอายุการเก็บเกี่ยวแครอทนั้น จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 80-100 วัน ตั้งแต่วันที่ปลูก ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแครอทที่ปลูกด้วย และสำหรับแครอทที่นำมาปลูกได้นั้นสามารถปลูกได้ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแครอทจะเจริญเติบโตได้ดีสำหรับทุกภาคของประเทศไทย

แครอทสามารถปลูกได้ทุกฤดูสำหรับในประเทศไทย แต่จะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนนั้นต้นแครอทก็จะประสบปัญหาในด้านโรค และแมลงต่างๆ ทำให้ผลผลิตของเราตกต่ำและไม่ได้คุณภาพ

สำหรับดินที่เหมาะสมต่อการปลูกแครอทนั้น คือ ดินร่วนปนทราย และมีอินทรีย์วัตถุที่สูง โดยมีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินที่ลึก ทำให้แครอทมีคุณภาพที่ดีและน่ารับประทาน แครอทที่ดีจะต้องมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ คือ มีหัวตรงสวยงาม หัวไม่แตกร้าว หัวไม่คดงอ และให้สีสันสวยงามสดใสน่ารับประทาน

ดอกแครอท
ดอกแครอท รูปร่างช่อดอกคล้ายร่ม เมล็ดขนาดเล็ก

การปลูกแครอท

การปลูกจากเมล็ด

การเตรียมดิน

สำหรับการเตรียมดินสำหรับการปลูกแครอทนั้นสามารถเตรียมได้ ดังนี้ ก่อนอื่นจะต้องทำการไถหน้าดินเพื่อตากแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นให้เก็บวัชพืชออกให้หมดเพื่อป้องกันการเกิดโรค และหากเก็บวัชพืชออกจนหมดแล้วก็ให้ทำการพรวนดินให้ดี

หรืออาจจะไถ่ดินของด้วยรถแทรคเตอร์ก็ได้ หลังจากนั้นแล้วก็ให้โรยปูนขาว ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักลงไปในแปลงที่จะใช้สำหรับการปลูกแครอท ส่วนการยกร่องแปลงแครอทนั้นก็เหมือนการยกร่องแปลงผักทั่วๆ ไป โดยจะใช้โรยฟางข้าวคลุม และรดน้ำให้ชุ่มตามขั้นตอนการปลูก

วิธีการปลูก

หลังจากที่ปลูกแครอทแล้วต้นกล้าจะมีอายุประมาณ 15-20 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 3-5 ใบ แล้วให้ถอนกล้าแล้วนำไปปลูกในร่องที่เตรียมไว้ ระยะการปลูกจะต้องใช้ ต้น x แถว ประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร สำหรับการปลูก หลังจากนั้นใหทำการหว่านเมล็ดพันธุ์แครอทลงในแปลงปลูกได้เลย

โดยการใช้วิธีถอนแยกต้นกล้าที่แน่นให้ได้ระยะประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร จะรดน้ำต้นกล้าแครอทเช้า-เย็น จนกว่าต้นแครอทจะติดดินดี หลังจากนั้น ก็ให้มั่นดูแลรักษาและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากแมลงหรือโรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ปลูก

ต้นแครอท
ต้นแครอท คล้ายต้นผักชี ลำต้นส่วนที่ติดกับหัวสีเขียวอ่อนจนถึงขาว

การให้น้ำ

ระยะแรกสำหรับการปลูกต้นกล้าแครอท จะต้องให้น้ำที่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เพื่อกระตุ้นการงอกของรากของต้นกล้าแครอท แต่ควรลดการให้น้ำลงเมื่อต้นแครอทของเราเกิดแง่ง หรือเกิดหัวใหม่เพราะจะทำให้มีการแตกหัวของแครอทเพิ่มขึ้น มันอาจจะทำให้แครอทไม่สวยงาม และอาจจะทำให้ขายไม่ได้

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยสำหรับต้นแครอท จะใส่ปุ๋ยได้เมื่อต้นแครอท มีอายุได้ประมาณ 30 วัน และหลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีตามธรรมชาติ

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวสำหรับแครอทนั้น จะสามารถเก็บเกี่ยวแครอทได้เมื่อมีอายุได้ประมาณ 80-100 วัน หรืออาจจะดูที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแครอทก็ได้ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นจะไม่น้อยกว่า 3.9 นิ้ว ตัดใบให้เหลือความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร

และหลังจากนั้นให้ล้างทำสะอาด และผึ่งลมให้แห้งเพื่อนำมาบรรจุใส่ถุง หรือเข่งเพื่อรอการจำหน่ายต่อไป โดยเฉลี่ยผลผลิตที่ได้ประมาณ 2,000-2,500 กิโลกรัมต่อไร่ ถือเป็นผลผลิตที่ดีและน่าลงทุนทำสวนแครอทอย่างมากเลยทีเดียว

แครอท
แครอทสีส้ม รากแครอทหรือหัวแครอทเป็นรากแก้วขนาดใหญ่ สะสมสารอาหารไว้ปริมาณมาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https:// www.nfc.or.th
https://www.flickr.com

Add a Comment