ศัตรูของแอปเปิล

ศัตรูของแอปเปิล

นกจะชอบจิกผลแอปเปิลให้เกิดตำหนิ เสียหาย

Add a Comment