กูดใบบัว พืชจำพวกเฟิร์นดินหรือเฟิร์นเกาะหิน ลำต้นเป็นเหง้า ปกคลุมด้วยเกร็ด

กูดใบบัว

ชื่ออื่นๆ : กูดใบบอน, กูดใบบัว, ใบหัวใจ, ปักเป้า, ลิ้นวัว (ทั่วไป) กูดลูกศร (ชลบุรี)

ต้นกำเนิด : พบขึ้นในที่ร่มรำไร ตามซอกหินหรือตามพื้นดินที่ค่อนข้างชื้น

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parahemionitis cordata (Roxb. ex Hook. & Grev.) Fraser-Jenk.

ชื่อวงศ์ : Pteridaceae

ลักษณะของกูดใบบัว

ต้น พืชจำพวกเฟิร์นดิน หรือเฟิร์นเกาะหิน ลำต้นเป็นเหง้าสั้นกึ่งตั้งตรง ปกคลุมด้วยเกล็ด

เกล็ด รูปแถบ ยาว 2-3 มิลลิเมตร ขอบเรียบ สีน้ำตาล

ใบ ใบเดี่ยว แบ่งเป็น 2 แบบ ใบไม่สร้างสปอร์ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร ปลายกลมมน โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว ด้านใต้ใบมีเกล็ดและขน แผ่นใบค่อนข้างบางคล้ายแผ่นกระดาษ เส้นกลางใบนูนขึ้นเห็นเด่นชัด ใต้ใบเส้นใบย่อยเป็นช่องร่างแหเห็นไม่ชัดเจน ก้านสีน้ำตาลอมแดงถึงเกือบดำ ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ด้านบนเป็นร่อง มีเกล็ดและขนปกคลุมทั่วไป ใบสร้างสปอร์ รูปใบหอก กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ปลายค่อนข้างแหลม โคนหยักลึกรูปหัวใจ เกิดเป็นพูรูปสามเหลี่ยม ปลายค่อนข้างแหลม ขอบเรียบ เนื้อใบบางกว่าใบไม่สร้างสปอร์ ก้านใบยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

กูดใบบัว
กูดใบบัว ลำต้นเป็นเหง้าสั้นกึ่งตั้งตรง
ใบกูดใบบัว
ใบกูดใบบัว ใบเดี่ยวมี 2 แบบ แผ่นใบบนสีเขียว ด้านใต้ใบมีเกล็ดและขน

การขยายพันธุ์ของกูดใบบัว

เพาะสปอร์

ธาตุอาหารหลักที่กูดใบบัวต้องการ

ประโยชน์ของกูดใบบัว

ปลูกเป็นไม้ประดับ  ไม้กระถาง

สรรพคุณทางยาของกูดใบบัว

คุณค่าทางโภชนาการของกูดใบบัว

การแปรรูปของกูดใบบัว

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10495&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment