ก่วมหรือต้นเมเปิ้ล ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา

ก่วมหรือเมเปิ้ล

ชื่ออื่นๆ : เมเบิล, เมเบิ้ล, เมเปิล, เมเปิ้ล, ก่วม

ต้นกำเนิด : ภาคตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงตอนกลางของทวีปยุโรป, อิตาลี, เอเชียตะวันตก

ชื่อสามัญ : Sycamore Maple

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acer pseudoplatanus L.

ชื่อพ้อง : Acer dittrichii Ortm., Acer erythrocarpum Dippel, Acer euchlorum Dippel

ชื่อวงศ์ : ACERACEAE

ลักษณะของก่วมหรือเมเปิ้ล

ต้น  ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 35 ม. โดยมีลำต้นแตกเป็นลำเล็กหลายลำ ลักษณะเป็นไม้พุ่ม อายุถึง 400 ปี เปลือกแตกเป็นร่องสีเทาชมพู

ต้นเมเบิล
ต้นเมเบิล ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 35 เมตร

ใบ  ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปผ่ามือ หยักลึก 3-5 แฉก ใบกว้าง 7-16 ซม. มี 5 แฉก ใบอ่อนสีแดง

ใบอ่อนเมเบิล
ใบอ่อนเมเบิล เป็นสีแดง
ใบเมเบิล
ใบเมเบิลสีเขียว ใบเป็นรูปผ่ามือ หยักลึก 3-5 แฉก

ดอก ออกดอกแยกเพศบนต้นเดียวกัน ออกปลายยอด ช่อดอกแบบเชิงลดหรือแบบกระจะ ช่อดอกยาว 5-20 ซม. จำนวนดอก 50-100 ดอก ดอกขนาดเล็ก สีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบ

ผล ผลมีปีก รูปตัววี ยาว 3-5.5 ซม.

ผลเมเบิล
ผลเมเบิล ผลมีปีก เป็นรูปตัววี

การขยายพันธุ์ของก่วมหรือเมเปิ้ล

การเพาะเมล็ด

พบตามป่าที่มีความชื้น ตามลำธาร

ธาตุอาหารหลักที่ก่วมหรือเมเปิ้ลต้องการ

ปลูกได้ง่ายโดยเฉลี่ยความชื้นปานกลางดินที่มีการระบายน้ำได้ดี

ประโยชน์ของก่วมหรือเมเปิ้ล

  • ปลูกประดับสถานที่
  • ปลูกให้ร่มเงา

สรรพคุณของก่วมหรือเมเปิ้ล

คุณค่าทางโภชนาการของก่วมหรือเมเปิ้ล

การแปรรูปก่วมหรือเมเปิ้ล

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.rpplant.royalparkrajapruek.org, www.flickr.com

One Comment

Add a Comment