ต้นข้าวสีเหลืองทอง

ต้นข้าวสีเหลืองทอง

เมล็ดข้าวเมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยว

Add a Comment