ข้าวโพด

ข้าวโพด

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : –

ชื่อวงศ์ : –

ลักษณะของข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชจำพวกหญ้า มีลำต้นตั้งตรงแข็งแรง เนื้อภายในฟ่ามคล้ายฟองน้ำสูงประมาณ 1.4 เมตร ใบ จะเป็นเส้นตรงปลายแหลม ยาวประมาณ 30-100 ซม. เส้นกลางของใบจะเห็นได้ชัด ตรงขอบใบมีขนอ่อนๆ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ช่อดอกตัวผู้อยู่ส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกตัวเมียอยู่ต่ำลงมาอยู่ระหว่างกาบของใบ และลำต้นฝักเกิดจากดอกตัวเมียที่เจริญเติบโตแล้ว ฝักอ่อนจะมีสีเขียว พอแก่เป็นสีนวล

การขยายพันธุ์ของข้าวโพด

-/-

ธาตุอาหารหลักที่ข้าวโพดต้องการ

ประโยชน์ของข้าวโพด

สรรพคุณทางยาของข้าวโพด

คุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพด

การแปรรูปของข้าวโพด

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10061&SystemType=BEDO

Add a Comment