การจำแนกชนิดของข้าวโพด ตามลักษณะเมล็ด

ข้าวโพด

ข้าวโพด เป็นพืชจำพวกหญ้า มีลำต้นตั้งตรงแข็งแรง เนื้อภายในฟ่ามคล้ายฟองน้ำ ฝักอ่อนจะมีสีเขียว พอแก่เป็นสีนวล ข้าวโพดยังมีประโยชน์และสรรพคุณสำคัญที่จะช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็งได้ดีไม่แพ้ผักผลไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงประสิทธิภาพในการช่วยต่อต้านมะเร็งได้สูง รวมทั้งข้าวโพดยังมีสารเคมีสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมเร็ว ช่วยบำรุงสายตา ช่วยต้านพิษของพวกอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ช่วยให้ความเสื่อมที่มากับความแก่ชรามีน้อยลง เช่น ต้อกระจกและโรคสมองเสื่อม อีกด้วย

จำแนกตามลักษณะเมล็ด

 • ข้าวโพดหัวแข็ง  Flint corn  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea  mays indurata   มีลักษณะเมล็ดค่อนข้างแข็ง เมล็ดเรียบ กลม ไม่พบส่วนบุ๋มบนเมล็ด เพราะมีแป้งชนิดอ่อนอยู่ตรงกลาง แต่ด้านนอกถูกห่อหุ้มด้วยแป้งชนิดแข็ง
 • ข้าวโพดหัวบุ๋ม Dent corn : มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Zea  mays  indentata  เป็นข้าวโพดที่เมล็ดด้านบนมีรอยบุบ เนื่องจากส่วนบนเป็นแป้งชนิดอ่อน และด้านข้างเป็นแป้งแข็ง เมื่อตากให้แห้งส่วนที่เป็นแป้งอ่อนจึงยุบตัวและเกิดลักษณะหัวบุบ
 • ข้าวโพดคั่ว Pop corn : มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Zea mays everta ลักษณะเหมือน flint corn แต่ขนาดเมล็ดเล็ก มีเยื่อหุ้มเมล็ดหนาและเหนียว เมื่อนำมาคั่ว เมล็ดได้รับความร้อน จะเกิดแรงดันภายในเมล็ด ทำให้เมล็ดแตกระเบิดพอง แบ่งได้ 2 ชนิด 1) rice pop corn : ลักษณะเมล็ดแหลมและ 2) pearl popcorn : ลักษณะเมล็ดกลม

  ข้าวโพดสำหรับคั่ว
  ข้าวโพดสำหรับคั่ว ขนาดเมล็ดเล็กมีเยื่อหุ้มเมล็ดหนาและเหนียว
 • ข้าวโพดแป้ง Flour corn : มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea  mays  amylocea ประกอบด้วยแป้งอ่อนเกือบทั้งหมด เมื่อเมล็ดแห้งจะเหมือน flint cornเมล็ดมีสีหลายชนิด เช่น ขาว (ขุ่น ๆ หรือปนเหลืองนิด ๆ) หรือสีน้ำเงินคล้ำ หรือมีทั้งสีขาวและสีน้ำเงินคล้ำในฝักเดียวกัน เนื่องจากกลายพันธุ์ พวกที่มีเมล็ดสีคล้ำและพวกกลายพันธุ์เรียกว่าข้าวโพดอินเดียนแดง (Squaw Corn) หรือเรียกได้อีกชื่อว่าข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง (Native Corn) พวกข้าวโพดสีคล้ำนี้จะมีไนอาซีน สูงกว่าข้าวโพดที่มีแป้งสีขาว
 • ข้าวโพดหวาน Sweet corn : มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Zea mays saccharata    เมื่อเมล็ดแก่จะเหี่ยวย่น มียีนแฝงที่ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งช้า ๆ ทำให้มีรสหวาน เป็นข้าวโพดที่นิยมรับประทานโดยการต้ม
 • ข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวโพดเทียน (waxy corn)  มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า  Zea mays ceratina   มี endosperm อ่อนและมีลักษณะเฉพาะคือ นุ่มเหนียว เป็นขี้ผึ้ง เพราะส่วนประกอบของแป้งเป็น amylopectin ขณะที่ข้าวโพดอื่น ๆ มีแป้ง Amylose ประกอบอยู่ด้วย จึงทำให้แป้งค่อนข้างแข็ง และเมื่อทดสอบ endosperm และ pollen กับ potassium iodine จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
 • ข้าวโพดป่า  Pod corn : มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Zea mays tunica    เมล็ดจะมีเปลือกหุ้ม ใช้ในการศึกษา แหล่งกำเนิดข้าวโพด
ข้าวโพดข้าวเหนียว
ข้าวโพดข้าวเหนียว ฝักนุ่มเหนียว เป็นขี้ผึ้ง

การจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด

 1. ข้าวโพดแป้ง (field corn หรือ starchy corn) ใช้ประโยชน์จากแป้งในเมล็ด อาหารมนุษย์ และ เลี้ยงสัตว์
 2. ข้าวโพดน้ำมันสูง (high oil corn) ใช้ประโยชน์จากน้ามันในส่วนของ embryo เมล็ดข้าวโพดปกติมีน้ามัน 1.2-5.0 เปอร์เซ็นต์
 3. ข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง (high lysine corn) ข้าวโพดที่มี single recessive gene Opaque-2 เมล็ดเป็นแป้งอ่อนและทึบแสง น้ำหนักเมล็ดเบา

จำแนกตามเขตภูมิอากาศ

 1. ข้าวโพดในเขตอบอุ่น ข้าวโพดชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในเขตเส้นรุ้งที่สูงกว่า 30 องศาเหนือและใต้ อุณหภูมิอากาศในฤดูปลูกค่อนข้างต่ำและได้รับแสงช่วงยาวข้าวโพดในกลุ่มนี้ ได้แก่ ข้าวโพดที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน
 2. ข้าวโพดในเขตกึ่งเขตร้อนชื้น เป็นข้าวโพดที่ปลูกในระหว่างเส้นรุ้ง 20-30 องศาเหนือและใต้ อุณหภูมิของอากาศไม่สูงมากนัก
 3. ข้าวโพดในเขตร้อน เป็นข้าวโพดที่ปลูกบริเวณตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรจนถึงเส้นรุ้งที่ 20 องศาเหนือและใต้ บริเวณที่ปลูกข้าวโพดชนิดนี้ ได้แก่ แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย

การจำแนกการเก็บเกี่ยว

 1. พืชอายุสั้นมาก เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 80-90 วัน
 2. พืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 90-100 วัน
 3. พืชอายุปานกลาง เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 100-110 วัน
 4. พืชอายุยาว เก็บเกี่ยวเมื่อที่อายุ 110-130 วัน

การจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์

 1. ใช้เมล็ดสุกแก่ เป็นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวเมล็ดแก่มาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคทั้งมนุษย์หรือสัตว์ หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งหรือน้ำมัน
 2. ใช้บริโภคฝักสด คือ ข้าวโพดที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวฝักที่ยังอ่อนหรือ เมล็ดที่ยังไม่แก่ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว
 3. ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ คือ ข้าวโพดที่ปลูกแล้วตัดต้นในระยะก่อนแก่ เพื่อนำข้าวโพดทั้งต้นไปทำหญ้าสด หญ้าหมัก หรือหญ้าแห้ง
 4. ใช้ฝักสำหรับประดับ (ornamental corn) คือ ข้าวโพดที่เมล็ดบนฝักเดียวกันมีหลายสีเนื่องจากการสะสม pigment ที่แตกต่างกัน เช่น ข้าวโพดแฟนซี ข้าวโพดอัญมณี  สามารถใช้เป็นข้าวโพดประดับได้
ข้าวโพดที่ใช้ประดับ
ข้าวโพดที่ใช้ประดับ เมล็ดบนฝักเดียวกันมีหลายสี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
https://www3.rdi.ku.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment