คราม ใช้ใบและส่วนของลำต้นนำมาทุบและหมักในน้ำจะได้สีน้ำเงิน

คราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

ชื่ออื่นๆ : คราม คาม ครามย้อม

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Indigo

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indigofera tinctoria L.

ชื่อวงศ์ : Leguminosae

ลักษณะของคราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

เป็นไม้เนื้ออ่อนกึ่งเลื้อยพักอาศัยการพาดเกาะตามสิ่งที่อยู่ใกล้เพื่อทอดลำต้น มีการแตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก ใบ เป็นใบประกอบขนาดเล็ก กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอก มีขนาดเล็กคล้ายดอกถั่ว สีเขียวอ่อนอมครีม เริ่มบานมีสีแดงหรือชมพู ฝักลักษณะคล้ายฝักถั่วแต่เล็กกว่า ขนาดความยาวของฝัก 5-8 เซนติเมตร เมล็ดสีครีมอมเหลือง

คราม
คราม ไม้เนื้ออ่อนกิ่งเลื้อย ใบประกอบขนาดเล็ก

การขยายพันธุ์ของคราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

ใช้เมล็ด/ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่คราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)ต้องการ

ประโยชน์ของคราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

ใช้ใบและส่วนของลำต้นนำมาทุบและหมักในน้ำประมาณ 5-7 วัน จะได้สีน้ำเงินหรือกรมท่า ใช้ย้อมผ้า ทำครามและย้อมเสื้อม่อฮ่อม

สรรพคุณทางยาของคราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

คุณค่าทางโภชนาการของคราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

การแปรรูปของคราม (ไทย), คาม (เหนือ,อีสาน) ครามย้อม (กรุงเทพฯ)

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11733&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment