กล้วยน้ำว้าดิบ

กล้วยน้ำว้าดิบ

กล้วย 1 เครือมี 6-8 หวี

Add a Comment