จำปีสิรินธร ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกมีกลิ่นหอม ต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จำปีสิรินธร

ชื่ออื่นๆ : จำปา, จำปีสัก 

ต้นกำเนิด : เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย ขึ้นแช่น้าอยู่ในป่าพรุน้าจืด ที่ซับจาปา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระดับความสูง 60 เมตร เหนือระดับน้าทะเล

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin

ชื่อวงศ์ : MAGOLIACEAE

ลักษณะของจำปีสิรินธร

ต้น ไม้ยืนต้นสูง 20-25 เมตร ลำต้นเปลาตรง ต้นแก่เปลือกแตกเป็นร่องตามยาว กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศชัดเจน

ใบ รูปรี กว้าง 7-10 ซม. ยาว 14-20 ซม. ปลายมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2.5-4.5 ซม.

ดอก สีขาวนวล ออกเดี่ยว ตั้งขึ้นตามซอกใบใกล้ปลายยอด ยาว 2.5-3.5 ซม. ก้านดอกยาว 1.8 ซม. กลีบดอกมี 12-15 กลีบ เรียงเป็นชั้นละ 3 กลีบ ปลายกลีบมน เมื่อเริ่มแย้ม กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อนและมีกลิ่นหอม บานอยู่ได้ประมาณ 2 วัน เมื่อใกล้โรยกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ออกดอกเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

ผล เป็นผลกลุ่ม ช่อยาว 4-6 ซม. รูปกลม มีผลย่อย 15-25 ผล เมล็ด สีแดงเข้ม รูปกลมรี ขนาด 4-6 มม.  ผลแก่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ค้นพบจำปีสิรินธรบนพื้นที่ชุ่มน้ำหรือในป่าพรุน้ำจืด ในภาคกลาง ที่ซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบในปี พ.ศ. 2542 และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่อพันธุ์ไม้ชนิดใหม่นี้

ต้นจำปีสิรินธร
ต้นจำปีสิรินธร ลำต้นเปลาตรง ต้นแก่เปลือกแตกเป็นร่อง
ดอกจำปีสิรินธร
ดอกจำปีสิรินธร ดอกสีขาวนวล เมื่อใกล้โรยกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล

การขยายพันธุ์ของจำปีสิรินธร

การเพาะเมล็ด, การตอน, การทาบกิ่ง, การติดตาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่จำปีสิรินธรต้องการ

ประโยชน์ของจำปีสิรินธร

  1. ใช้ปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ โดยสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกมีกลิ่นหอม
  2. ดอกใช้ทำอุบะ ห้อยชายพวงมาลัย
  3. ดอกใช้บูชาพระได้
  4. ดอกสามารถนำมาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอางได้
  5. ดอกสามารถนำมาใช้อบเสื้อผ้าให้มีกลิ่นหอมได้
  6. เนื้อไม้ของต้นจำปี สามารถนำมาใช้ทำเป็นเครื่องเรือนได้
  7. ต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สรรพคุณทางยาของจำปีสิรินธร

คุณค่าทางโภชนาการของจำปีสิรินธร

การแปรรูปของจำปีสิรินธร

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th
http:// www.agriman.doae.go.th
https:// www.teaoilcenter.org
http:// hsst.or.th
https://www.flickr.com

Add a Comment