จุหลัน ไม้ดอกไม้ประดับ กลีบดอกสีเขียวอมเหลือง และมีเส้นสีม่วงแดงกลางกลีบ

จุหลัน

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : จุหลัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbidium ensifolium (L.) Sw.

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE.

ลักษณะของจุหลัน

ลักษณะทั่วไป ลำต้น ลำลูกกล้วยรูปกระเป๋าค่อนข้างกลม สูงประมาณ 5 ซม. ห่อหุ้มด้วยกาบใบ ใบ แคบ เรียวยาว คล้ายหญ้าแต่ละลำมีประมาณ 5-6 ใบ ยาวประมาณ 30-80 ซม. กว้างประมาณ 1 ซม. ดอก เป็นช่อตั้งจากโคน ช่อดอกยาวประมาณ 20-30 ซม. แต่ละช่อมีประมาณ 10-15 ดอก กลีบกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง และมีเส้นสีม่วงแดงกลางกลีบ ปากสีเดียวกับกลีบแต้มสีม่งแดงเป็นแห่ง บริเวณคอปากสีเหลือง ปลายปากโค้งลง ขนาดดอกประมาณ 4-5 ซม. ราก เป็นแบบรากกึ่งอากาศ พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จุหลัน
จุหลัน กลีบดอกสีเขียวอมเหลือง และมีเส้นสีม่วงแดงกลางกลีบ

การขยายพันธุ์ของจุหลัน

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยวิธีตัดแยกเหง้า และ· การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่จุหลันต้องการ

ประโยชน์ของจุหลัน

เป็นไม้ดอกไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของจุหลัน

คุณค่าทางโภชนาการของจุหลัน

การแปรรูปของจุหลัน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11306&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment