ชื่อวงศ์บอระเพ็ด MENISPERMACEAE วงศ์ของพืช

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์บอระเพ็ด MENISPERMACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้เถา มีน้อยที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ มักมีรสขม แผ่นใบ บางครั้ง แบบก้นปิด มักมีเส้นใบหลัก 3-7 เส้นจากโคนใบ ช่อดอกแบบกระจะกระจุก หรือแบบซี่ร่ม บาง ครั้งแยกแขนง ออกตามง่ามใบ เหนือง่ามใบ ลำต้นและกิ่งไร้ใบ มีน้อยที่ออกปลายกิ่งดอก แยกเพศ มีจำนวนกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร เพศผู้รังไข่ และเกสรเพศเมียหลายรูปแบบ และจำนวนไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ เรียงอย่างละ 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ ดอกเพศผู้มีเกสร เพศผู้ 6 อัน บางครั้งมีมาก ก้านชูอับเรณู มักเชื่อมติดกัน ดอกเพศเมีย บางครั้งมีเกสร เพศผู้ฝ่อรังไข่อยู่เหนือฐานดอก 1-3 อัน หรือมากกว่าแต่ละอันมี 1 ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน 1-2 หน่วยผลสด มักมี 1 เมล็ดเมล็ดโค้งรูปเกือกม้า

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Ranunculaceae ผลแห้ง เมล็ดล่อน คาร์เพล 2ถึงจำนวนมาก กลีบดอกบานเด่น หรือถ้าไม่มี กลีบดอกจะมีกลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก

การกระจายพันธุ์

สกุลของวงศ์บอระเพ็ด MENISPERMACEAE พบในเขตร้อนทั่วไป ในป่าดิบชื้น ในประเทศไทยมี 22  สกุล เช่น

บอระเพ็ด
บอระเพ็ด ไม้เถาลำต้นเนื้ออ่อน เถามีตุ่มเล็กๆ ยางมีรสขมจัด

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment