ดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ ไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลืองอมเขียว

ดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ

ชื่ออื่นๆ : ดอกตาย ดอกตายเหิน หลอกตาย อุโซมาติ

ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้

ชื่อสามัญ : กวางดูถูก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. et Th.

ชื่อวงศ์ : RANUNCULACEAE

ลักษณะของดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ

เป็นไม้เลื้อยยาว 2-6 เมตร ลำต้นแข็ง ใบเป็นใบประกอบ เรียงตรงข้าม มีใบย่อยคู่เดียว มีรยางค์เป็นสายยาว ปลายแยกเป็นสามเส้น อยู่ระหว่างคู่ใบย่อย ก้านใบประกอบยาว 4-6 ซม. ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนสอบมน ปลายแหลม ขอบเรียบหรือหยักตื้นๆ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบออกจากโคนใบ ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกสมบูรณ์เพศ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-5 มม. ยาว 6-9 มม. ก้านดอกยาว 1-25 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ สีเขียวแกมม่วง เกสรผู้ไม่สมบูรณ์ ลักษณะคล้ายกลีบดอกมี 6-15 อัน กว้าง 0.1 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. เกสรผู้ที่สมบูรณ์ 15-23 อัน เกสรเมียแยกกัน 11-16 อัน ผล แข็งรูปกระสวย มีขนสีขาวคลุมประปราย ปลายขนมีเส้นยาวคล้ายแส้ บิดโค้ง

กวางดูถูก
กวางดูถูก ไม้เลื้อย ดอกสีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ

การขยายพันธุ์ของดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ

-/-

ธาตุอาหารหลักที่ดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติต้องการ

ประโยชน์ของดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ

สรรพคุณทางยาของดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ

ใบ รสจืด แก้คัน
เถา รสจืดหวาน แก้พยาธิ แก้ประดง แก้ริดสีดวงจมูก แก้ไข้ แก้ฝีภายนอกและฝีภายใน
ราก รสจืด แก้ไข้ แก้โลหิตตีขึ้น

คุณค่าทางโภชนาการของดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ

การแปรรูปของดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติhttps://www.flickr.com

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10466&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment