ดอกบัวผัน ดอกบานกลางวัน และมีกลิ่นหอม

ดอกบัวเผื่อน

ดอกบัวเผื่อน

ดอกบัวเผื่อน ดอกเดี่ยว สีม่วง

ผิวใบเกลี้ยงหน้าใบสีเขียว

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment