ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม

ดอกเข็ม

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : West Indian Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora chinensis lamk.

ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะของดอกเข็ม

ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 3–5 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม ลำต้นเป็นต้นเดี่ยวหรือแตกกอแผ่สาขาออกไปเป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวงประมาณ 4-10 เซนติเมตรลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน
ใบ ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง ลักษณะใบมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์
ดอก ดอกออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของต้น ในแต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็นหลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันไป
ฝัก/ผล เป็นผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ

ดอกเข็ม
ดอกออกเป็นช่อ สีแดง

การขยายพันธุ์ของดอกเข็ม

-/- การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน
– การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนิยมปลูกเป็นกลุ่มตกแต่งสวนบริเวณบ้านหรือปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้ สามารถตัดแต่ง และบังคับรูปทรงได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ปลูก
ที่จะปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด หรือ กิ่งตอน

ดอกเข็มสีส้ม
ดอกสีส้มอ่อนโอรส

ธาตุอาหารหลักที่ดอกเข็มต้องการ

ประโยชน์ของดอกเข็ม

– ไม้ประดับ
– สมุนไพร

สรรพคุณทางยาของดอกเข็ม

คุณค่าทางโภชนาการของดอกเข็ม

การแปรรูปของดอกเข็ม

ดอกเข็มที่ยังตูมสามารถนำมาชุบแป้งหรือไข่ทอดทานเป็นอาหารได้

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9632&SystemType=BEDO
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1_(%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A)
https://www.flickr.com/

One Comment

Add a Comment