ตับเต่า ปลูกเป็นไม้ประดับหรือใช้ปลูกในบ่อเลี้ยงปลา

ตับเต่า

ชื่ออื่นๆ : ผักตับเต่า ผักตับเต่านา ตับเต่าน้ำ ผักเต่า ผักปอดม้า บัวฮาวาย

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ผักตับเต่านา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrocharis morsus

ชื่อวงศ์ : HYDROCHARITACEAE

ลักษณะของตับเต่า

ต้น เป็นวัชพืชน้ำลำต้นเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ มีรากและสามารถแตกไหลเป็นเส้นสีขาว
ปลายไหล เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่
ใบ มีรูปร่างกลมแบบใบบัวบก ฐานใบเว้าเข้าหาก้านใบเป็นรูปหัวใจ ก้านใบยาว ขอบ
ใบเรียบ แต่ถ้าในฤดูแล้งมีน้ำน้อยก้านใบก็จะสั้นลง ใบเมื่อลอยน้ำจะมีลักษณะคล้ายตับเต่า
ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนกลางแผ่นใบจะพองออกคล้ายกับหนุนไว้ด้วยฟองน้ำ
ดอก ดอกออกตามซอกใบก้านดอกยาว ดอกมีสีขาวมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเกิดแยก
กันคนละดอก มีใบประดับหุ้มดอกตัวผู้และก้านดอกตัวผู้จะเรียงยาวกว่าดอกตัวเมีย ติดผลคล้าย
ตะขบฝรั่งแต่ก้านผลใหญ่

ตับเต่านา
เป็นพืชลอยน้ำ ใบจะโผล่อยู่เหนือน้ำหรือลอยบนผิวน้ำ

การขยายพันธุ์ของตับเต่า

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/จะแตกเหง้าเป้นต้นใหม่

ธาตุอาหารหลักที่ตับเต่าต้องการ

ประโยชน์ของตับเต่า

1. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับหรือใช้ปลูกในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อช่วยคลุมผิวน้ำ
2. ต้นอ่อนหรือยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริก

สรรพคุณทางยาของตับเต่า

1. ช่วยบำรุงธาตุไฟในร่างกาย (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)
2. ช่วยแก้เสมหะ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)
3. ช่วยแก้ลม (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)

คุณค่าทางโภชนาการของตับเต่า

การแปรรูปของตับเต่า

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10565&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment