ตัวอย่าง บทความสำหรับเปรียบเทียบ 3 คอลั่ม

รูปแบบขอเครือกล้วย จำนวนมีในหนึ่งเครือ กล้วยหมากจะมีมากกว่ากล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้าเฉลี่ยจะมี 8 หวีใน 1 เครือ

กล้วยหมากเฉลี่ยจะมี 12 หวีใน 1 เครื่อ

ลูกจะแน่นกว่ากล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า
กล้วยน้ำว้า 1 เครือมีจำนวนหลายหวี
ความแตกต่างระหว่างกล้วยหมากกับกล้วยเล็บมือนาง
เครือกล้วยหมาก

หน่อกล้วย

รูปหน่อกล้วยน้ำว้า

รูปหน่อกล้วยหมาก