ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

ชื่ออื่นๆ : ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ติ้วเกลี้ยง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum cochinchinense (Lour.)Blume

ชื่อวงศ์ : Hypericaceae

ลักษณะของติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

ไม้ต้นขนาดกลาง ลำต้นมีสีเทาเป็ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 3-8 เมตร เปลือกสีเทาปนเหลือง แตกเป็นสะเก็ด กิ่งก้านและลำต้นมีหนามแข็งแรง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลมหรือแหลม โคนใบสอบเรียวขอบใบเรียว กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-10 ซม. ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลับเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ สีแดง หรือสีส้ม เกสรเพศผู้ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 3-8 เมตร เปลือกสีเทาปนเหลือง แตกเป็นสะเก็ด กิ่งก้านและลำต้นมีหนามแข็งแรง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลมหรือแหลม โคนใบสอบเรียวขอบใบเรียว กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-10 ซม. ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลับเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ สีแดง หรือสีส้ม เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลเดี่ยว รูปทรงรี ผลแห้งแตกเป็น 3 พู ในมีสีชมพู หรือสีม่วงแดง เกสรมีจำนวนมาก ดอกเพศมียมี 2-5 ดอก ออกตามปลายกิ่งกลีบดอกมีลักษณะคล้ายกันกับดอกเพศผู้ ก้านเกสร ติดกันเป็นกลุ่มปลายก้านมีต่อม 1 ต่อม รังไข่กลม ไม่มีก้าน  ยอดเกสรเป้นรูปดาว 6-8 แฉก ผล จะกลมหรือขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. มี 5-8 พู มียอดเกสร เพศเมียติดอยู่ ผิวสีเหลืองอมส้ม เมล็ดรูปขอบขนาน ยาว 13-20 มม. เกิดตามป่าโปร่ง ป่าเต็งรังทั่วไป

ติ้วเกลี้ยง
ใบมีรูปรี แผ่นใบเกลี้ยง ดอกสีชมพูอมแดงหรือส้ม

การขยายพันธุ์ของติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

ใช้เมล็ด/ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อมต้องการ

ประโยชน์ของติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

1.ยางติ้วใช้ทารักษาส้นเท้าแตก
2.ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก
3.ไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอยู่ไฟ

สรรพคุณทางยาของติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

คุณค่าทางโภชนาการของติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

การแปรรูปของติ้วหม่อน / หรือติ้วหมาแหงน / กุ่ยฉ่อง / ขี้ติ้ว / ติ้วเกลี้ยง / ติ้วใบเลื่อม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12120&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment