ต้นยายถีบหลาน ไม้พุ่มขนาดเล็ก ยอดอ่อนนำมารับประทานเป็นผัก

ต้นยายถีบหลาน

ชื่ออื่นๆ : ยายจูงหลาน (ชุมพร) ยมหิน (สุราษฎร์ธานี) ยายถีบหลาน (ตรัง).

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus oxyphyllus Miq.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะของต้นยายถีบหลาน

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. กิ่งเป็นเหลี่ยมคมสี่เหลี่ยม ยาวเรียวและตั้งตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปขอบขนาน หรือ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-7 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบแหลม กลม หรือ เว้าเล็กน้อย มีเส้นใบเล็กเหมือนเส้นด้าย 5-9 คู่ เนื้อใบบาง ก้านใบสั้นมากประมาณ 1-2 มม. หูใบมีขนาดเล็กมาก ติดที่โคนก้านใบ ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามใบ และมักจะอยู่ด้านใต้ใบ ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน.ดอกเพศผู้ กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ รูปขอบขนานกว้าง ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้มี 3 อัน เชื่อมติดกันเล็กน้อย ฐานดอกมีต่อมเล็กๆ. ดอกเพศเมีย กลีบรองกลีบดอกมีจำนวน และลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ ไม่มีกลีบดอกเช่นเดียวกัน รังไข่กลม เกลี้ยง ท่อรังไข่ปลายแยกเป็น 3 อัน และม้วน

ต้นยายถีบหลาน
ต้นยายถีบหลาน ไม้พุ่ม ต้นตั้งตรง ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามใบ
ก้านใบยายถีบหลาน
ยายถีบหลาน ยอดอ่อนนำมารับประทานเป็นผักสด

การขยายพันธุ์ของต้นยายถีบหลาน

ใช้เมล็ด, ปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่ต้นยายถีบหลานมต้องการ

ประโยชน์ของต้นยายถีบหลาน

ยอดอ่อนนำไปกินเป็นผักสด

สรรพคุณทางยาของต้นยายถีบหลาน

ใบอ่อน เป็นยาขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ รักษาโรคหนองใน น้ำต้มใช้อาบป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

คุณค่าทางโภชนาการของต้นยายถีบหลาน

การแปรรูปของต้นยายถีบหลาน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10177&SystemType=BEDO

Add a Comment