ต้นรัง เรียง เรียงพนม เนื้อไม้แข็ง นิยมนำมาทำสิ่งปลูกสร้าง

ต้นรัง เรียง เรียงพนม

ชื่ออื่นๆ : เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) รัง (ภาคกลาง) เรียง เรียงพนม (เขมร-สุรินทร์)
ลักป้าว (ละว้า-เชียงใหม่) แลบอง เหล้ท้อ เหล่บอง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ฮัง (ภาคเหนือ)

ต้นกำเนิด : กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม  พบได้ที่พม่า ไทย ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู

ชื่อสามัญ : รัง  Burmese sal, Ingyin

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea siamensis Miq.

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะของต้นรัง เรียง เรียงพนม

ลำต้น ไม้ต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ความสูง 10-25 ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง เปลือกนอกมีสีน้ำตาลปนเทา เปลือกแตกแบบร่องสี่เหลี่ยมหรือร่องยาวลึก เปลือกในสีน้ำตาลแดง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปหัวใจ ปลายมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบเรียบ เส้นใบโค้งคันศร ท้องใบเกลี้ยง ใบแก่ก่อนร่วงสีเหลือง

ดอก ช่อแบบแยกแขนง กลับเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 6 เท่าของกลีบเลี้ยง ปลายกลีบบิดเวียนเป็นรูปกังหัน เกสรตัวผู้ 15 อัน รอบเกสรเพศเมีย

ผล ผลแห้งไม่แตก รูปไข่ ผิวแข็ง ขนาด 1×1.5 เซนติเมตร มีปีก 5 ปีก ปีกยาว 3 ปีก สั้น 2 ปีก ยาว 3 ใน 4 ของปีกยาว มีเส้นปีก 7-9 เส้น ผลมีสีน้ำตาล

ต้นรัง
ต้นรัง เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดหนา

การขยายพันธุ์ของต้นรัง เรียง เรียงพนม

ใช้เมล็ด/เพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักต้นรัง เรียง เรียงพนมต้องการ

ประโยชน์ของต้นรัง เรียง เรียงพนม

นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา เนื้อไม้แข็ง นิยมนำมาทำสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการความแข็งแรง และรับน้ำหนักมาก

สรรพคุณทางยาของต้นรัง เรียง เรียงพนม

คุณค่าทางโภชนาการของต้นรัง เรียง เรียงพนม

การแปรรูปของต้นรัง เรียง เรียงพนม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9578&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment