ต้นโพธิ์ ปลูกให้ร่มเงา และเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ต้นโพธิ์

ชื่ออื่นๆ : ศรีมหาโพ (ภาคกลาง), สสี (ภาคเหนือ), ย่อง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)

ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย

ชื่อสามัญ : BODHI TREE , SACRED TREE , THE PEEPALTREE , BO TREE.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa Linn.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ลักษณะของต้นโพธิ์

ต้น ต้นโพธิ์ไม้ต้นใหญ่ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบระยะสั้น เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นใหญ่สั้นและเป็นพูพอน กิ่งก้านแผ่ขยาย มีรากอากาศไม่มากเปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา

ใบ   ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กว้างหรือสามเหลี่ยม ปลายใบยาวแหลม โคนใบรูปหัวใจ

ดอก   สีเขียวอ่อน ออกรวมเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่งมีดอกตลอดปี

ผล    ผลสดแบบมะเดื่อ ทรงกลมสีม่วงดำ ออกผลตลอดปี

ใบโพธิ์
ใบโพธิ์ ใบรูปไข่ปลายใบยาวแหลม โคนใบรูปหัวใจ

การขยายพันธุ์ของต้นโพธิ์

การเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ต้นโพธิ์ต้องการ

ประโยชน์ของต้นโพธิ์

ปลูกให้ร่มเงา และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ปัจจุบันต้นโพธิ์เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ความเชื่อ บ้านใดปลูกต้นโพธิ์ไว้ประจำบ้านจะทำให้ เกิดความสงบร่มเย็น เพราะต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผลโพธิ์
ผลโพธิ์ ทรงกลมสีเขียว สีม่วงดำ

สรรพคุณทางยาของต้นโพธิ์

เปลือกต้น :  ทำยาชง แก้โรคหนองใน
ใบและยอดอ่อน :   แก้โรคผิวหนัง

ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์ ลำต้นใหญ่สั้นและเป็นพูพอน กิ่งก้านแผ่ขยาย

คุณค่าทางโภชนาการของต้นโพธิ์

การแปรรูปของต้นโพธิ์

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9938&SystemType=BEDO
http://www.satit.cmru.ac.th
https://www.flickr.com

2 Comments

Add a Comment