ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์

ต้นมีรากอากาศไม่มากเปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา

Add a Comment