ถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้ ไม้เถาล้มลุก ปลูกเป็นอาหารสัตว์หรือพืชคลุมดิน

ถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ถั่วพร้าเมล็ดแดง Jack Bean

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

ชื่อวงศ์ : Fabaceae

ลักษณะของถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

เป็นไม้เถาล้มลุก เลื้อยสูงแต่ตัดแต่งเป็นพุ่มได้ ลักษณะใบเป็นใบรวมแบบสามใบ ใบมน ดอกเป็นกลุ่ม มีสีชมพู หรือแดงตามพันธุ์ ลักษณะยาวคล้ายดาบ

ส่วนเมล็ดสีตามพันธุ์แดง หรือขาว
1.ถั่วพร้าเมล็ดยาว (jack bean) ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalia ensiformis (L.) DC.
2.ถั่วพร้าเมล็ดแดง (sword bean )ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

ถั่วพร้า
ลำต้นเป็นเถา เลื้อยสูง

การขยายพันธุ์ของถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

ใช้เมล็ด/การปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ขึ้นง่ายในทุกสภาพของดิน ปัจจุบันทางราชการส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดที่หาตุอาหารพืชไนโตรเจนปริมาณสูง

ธาตุอาหารหลักที่ถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้ต้องการ

ประโยชน์ของถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

การใช้ประโยชน์
-ปลูกเป็นอาหารสัตว์ หรือพืชคลุมดิน
-ถั่วพร้าเมล็ดยาวนั้นเมล็ดและฝักมีความเป็นพิษ ไม่นิยมนำมาบริโภค แต่ถ้าทำให้สุกโดยการคั่วแกะเปลือกทิ้งหรือต้มถ่ายน้ำหลายครั้งก็บริโภคได้
-ถั่วพร้าเมล็ดแดง ฝักอ่อนและเมล็ดอ่อนสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ โดยต้มให้สุกทานกับน้ำพริก ส้มตำ ได้ ส่วนเมล็ดแก่นำไปคั่วเพื่อบริโภคแทนกาแฟได้
ในฝักและเมล็ดถั่วพร้ามีโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อคานาวาลิน เป็นสารพิษครับ แต่มีปริมาณไม่เยอะถ้าทำให้สุกโดยการต้มหรือคั่วก็ไม่เป็นอันตราย
-ปลูกทำปุ๋ยพืชสดทำได้ด้วยการหว่านเมล็ดพรวนดินกลบ หรือด้วยการขุดร่องโรยเมล็ดกลบ หรืออีกวิธี ขุดหลุมหยอดเป็นจุดกลบ ..

ถั่วพร้าสามารถปลูกตัดแต่งให้เป็นพุ่มโชว์ดอก โชว์ฝัก ประดับได้
ใบสามารถนำมาทำปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารแก่ต้นไม้อื่นได้อย่างดี

ลักษณะถั่วพร้า
ฝักจะมีรูปร่างคล้ายดาบ ห้อยปลายลง

สรรพคุณทางยาของถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

คุณค่าทางโภชนาการของถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

การแปรรูปของถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12244&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment