ทองหลางลาย ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบสดรับประทานได้

ทองหลางลาย

ชื่ออื่นๆ : ทองบ้าน, ทางเผือก (ภาคเหนือ), ทองหลางด่าง (กรุงเทพ)

ต้นกำเนิด : เขตเอเชียเขตอบอุ่น และเขตร้อน เช่น อินเดีย

ชื่อสามัญ : ทองหลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata Linn.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE

ลักษณะของทองหลางลาย

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อยาวประมาณ 30–40 ซ.ม. รูปดอกถั่ว สีแสดแดงหรือสีขาว ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักยาว 15–30 ซ.ม.

ต้นทองหลางลาย
ต้นทองหลางลาย มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง

การขยายพันธุ์ของทองหลางลาย

ใช้กิ่ง/ลำต้น/ใช้เมล็ดเพาะ/ปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่ทองหลางลายต้องการ

ประโยชน์ของทองหลางลาย

ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบสดรับประทานได้ แต่ไม่นิยมเท่าใบทองหลางใบมน

ต้นทองหลาง” คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทองหลางไว้ จะทำให้มีทองมาก มีความร่ำรวย เพราะทองหลางเป็นไม้มงคลนาม คือมีทองมากมายหลากหลาย หากนำใบทองหลางไปใช้เป็นเครื่องประกอบในพิธีสำคัญทางศาสนา จะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค์ในสมัยพุทธกาล จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์ หรือ ต้นปาริชาต เพื่อความเป็นสิริมงคล ควรปลูกต้นทองหลางไว้ทาง ทิศเหนือ ผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดใน ปีมะแม เพราะต้นทองหลางเป็นต้นไม้ประจำปีมะแม ถ้าหากผู้อาศัยในบ้านเกิดปีมะแมด้วยแล้วก็จะเป็นมงคลมากยิ่งขึ้น

ดอกทองหลางลาย
ดอกทองหลางลาย ดอกออกเป็นช่อยาว สีแสดแดง

สรรพคุณทางยาของทองหลางลาย

จีนใช้เปลือกต้น  เป็นยาแก้ไอและแก้ไข้ ในโมรอคโค ใช้เปลือกต้นเคี้ยวรักษาบิด

คุณค่าทางโภชนาการของทองหลางลาย

การแปรรูปของทองหลางลาย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11170&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment