ทองอุไร ดอกสีเหลือง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล

ทองอุไร

ชื่ออื่นๆ : ดอกละคร(เชียงใหม่)/ พวงอุไร(กทม.)/ สร้อยทอง(กทม.,กลาง)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Yellow bell/ Yellow elder/ Trumpet vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tecoma stans (L.) Kunth

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะของทองอุไร

ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน

ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อย 5-13 ใบ รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-8 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ใต้ใบมีขนละเอียด ขอบใบจักฟันเลื่อย

ดอก สีเหลือง ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบดอกร่วงง่าย กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 3-4 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ คล้ายรูปแตร มีกลิ่นหอมอ่อน

ผล เป็นฝักเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 12-14 ซม. เมื่อแก่จะแตกออก เมล็ดแบน สีน้ำตาลอ่อน

ต้นทองอุไร
ต้นทองอุไร ไม้พุ่มเปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน

การขยายพันธุ์ของทองอุไร

การเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

ธาตุอาหารหลักที่ทองอุไรต้องการ

ประโยชน์ของทองอุไร

ทองอุไรดอกสีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่แดดถึง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล

ดอกทองอุไร
ดอกทองอุไร ดอกมีสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง

สรรพคุณทางยาของทองอุไร

คุณค่าทางโภชนาการของทองอุไร

การแปรรูปของทองอุไร

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11884&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment