ทุ่งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ไม้ทำเครื่องใช้ รากใช้ผสมยา

ทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

ชื่ออื่นๆ : กระทุ้งฟ้าไห้   ทุ้งฟ้าไก่  ตีนเทียน  พวมพร้าว

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะของทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 – 25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอด ค่อนข้างโปร่ง
เปลือก สีขาว อมเทา หรือสีเทาอ่อน มีรูระบายอากาศทั่วไป
ใบเดี่ยว เวียนสลับกันตามปลายกิ่ง แผ่นใบ รูปไข่แกมรูปหอกกลับ
ดอก สีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง
ผล เป็นฝักเมื่อแก่แตกบิดเป็นเกลียว เมล็ดเล็กมีพู่สีขาวปลิวได้

ต้นทุ้งฟ้า
ต้นทุ้งฟ้า ลำต้นเปลาตรง สูงไม่มีกิ่งตามลำต้น

การขยายพันธุ์ของทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

ใช้เมล็ด/โดยเมล็ด
1. เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 7 – 15 วัน
2. ย้ายชำลงถุงเมื่อกล้าไม้มีใบ 2 – 3 คู่ อายุประมาณ 3 อาทิตย์
3. ภายในระยะเวลา 3 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

ธาตุอาหารหลักที่ทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ต้องการ

ประโยชน์ของทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

ประโยชน์ ไม้ใช้กระดานพื้น ฝา เครื่องเรือน และเครื่องใช้เบา ๆ ลักษณะเนื้อไม้คล้ายไม้ตีนเป็ด รากใช้ผสมยา บำรุงร่างกาย บำรุงกำหนัด

ใบและดอกทุ้งฟ้า
ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปหอกกลับท้องใบเป็นสีขาว หลังใบสีเขียว

สรรพคุณทางยาของทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

ราก ใช้ผสมยาบำรุงร่างการ บำรุงกำหนัด
เปลือก  ใช้แก้ไข้ บำรุงรักษาโรคมาลาเรีย แก้บิด ขับระดู
ใบ   ตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวทำให้ร้อน ใช้เป็นยาพอกแก้ข้อต่อเคลื่อน

คุณค่าทางโภชนาการของทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

การแปรรูปของทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11770&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment