บอนส้ม ช่อดอกยอดอ่อนก้านใบนำไปปรุงอาหาร สรรพคุณทางยาใช้รักษาอาการไอ ขับเสมหะ

บอนส้ม

ชื่ออื่นๆ : กลาดีมาแซ้ (มลายู, นราธิวาส, มาเลย์),บอนส้ม(ภาคใต้),บอนหอม(ภาคเหนือ,แพร่,น่าน)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : บอนส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena rostrata Griff

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ออกเป็นช่อ หรือเป็นแท่งกลมยาวลักษณะของบอนส้ม

ลักษณะ ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นก้านหุ้มคล้ายบอนแต่มีขนาดเล็กกว่ามีความยาวประมาณ5-7.5เซนติเมตรใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปหอกกลับ ใบจะเรียวแหลมริมขอบใบจะเรียวส่วนตรงโคนใบจะกลมแคบ มีความยาวประมาณ 15-60 เซนติเมตร กว้างประมาณ 60 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อเป็นแท่งกลมยาวดอกตัวเมียนั้นจะอยู่ตอนล่างถัดจากดอกตัวผู้แต่จะมีจานวนน้อยกว่าตัวผู้หรืออาจจะมีดอกไม่มีเพศคั่นอยู่ระหว่างกลางก้านช่อดอกยาวดอกอ่อนจะมีสีขาวเมื่อแก่จะมีสีเขียวมีกาบหุ้มช่อดอกยาวประมาณ12.5-15 เซนติเมตร กาบจะป่องออกมาตรงช่วงที่เป็นดอกเพศเมียตรงปลายของมันจะเป็นรูปจะงอยส่วนตรงกลางจะขอดและตอนบนแคบ

ลำต้นบอนส้ม
ลำต้นสั้นป้อม ออกเป็นช่อ หรือเป็นแท่งกลมยาว

การขยายพันธุ์ของบอนส้ม

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/-

ธาตุอาหารหลักที่บอนส้มต้องการ

ประโยชน์ของบอนส้ม

พบว่ามีการนำช่อดอกยอดอ่อนก้านใบลอกเปลือกออกนาไปปรุงอาหารเช่นแกงส้มแกงเลียงหลามบอน แกงห้วย แกงยอดตาว แกงหน่อหวาย

บอนส้ม ใบเขียว
ใบบอนส้ม เป็นรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม

สรรพคุณทางยาของบอนส้ม

รากและใบ แก้ไข้ แก้ไอ ยอดอ่อน นำไปบด พอกเพื่อทำให้กระเพาะอาหารพองตัว

คุณค่าทางโภชนาการของบอนส้ม

การแปรรูปของบอนส้ม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11782&SystemType=BEDO
diagital_collect.lib.buu.ac,th
https://sc.sci.tsu.ac.th/plantsci/planscitsu.php?ssl=50

Add a Comment