ปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยหอม

การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยหอม

กล้วยหอม เป็นกล้วยที่เราต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี  กล้วยนั้นที่มีประโยชน์มากมาย  เปลือกกล้วยก็เช่นกันค่ะ ทุกครั้งเมื่อเราทานกล้วยเสร็จแล้ว แน่นอนว่าเราต้องทิ้ง แต่รู้หรือไม่ค่ะ ว่าเปลือกกล้วยก็มีประโยชน์ไม่น้อยกว่าผลกล้วยที่เรากินเลย วันนี้เกษตรตำบลก็มีวิธีการใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยนี้ มาทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย ปุุ๋ยชีวภาพจากเปลือกกล้วย แล้วนำมาใช้ในการบำรุงพืชผลทางการเกษตร และยังเป็นการสร้างรายได้จากการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยหอม เปลือกกล้วยทำปุ๋ยได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

กล้วยหอม
กล้วยหอม เปลือกบาง สีเหลืองทอง

ส่วนผสม

 1. เปลือกกล้วย 1 ตัน
 2. ขี้วัว 200 กิโลกรัม
 3. ยูเรีย 3 กิโลกรัม
 4. สารเร่ง พด.1 1 ถุง
 5. น้ำ 20 ลิตร

วิธีการทำ

 1. นำเปลือกกล้วยและมูลสัตว์ ยูเรีย และสารเร่ง พด.1 แบ่งเป็น 3 ส่วน
 2. นำเอาเปลือกกล้วยเกลื่อเป็นแปลง ใช้มูลสัตว์โรยทับให้ทั่วเอาน้ำรดให้เปียกพร้อมหว่านยูเรียแล้วตามด้วย สารเร่งละลายน้ำรดลงไปอีกครั้ง ให้ทั่วบริเวณ ทำแบบนี้ประมาณ 3 ชั้น จากนั้นคลุมด้วยฟางหรือพลาสติกหมักนาน 45 วัน ใน 10 วันแรกให้กลับกองปุ๋ย 1 ครั้ง ทำอย่างนี้ประมาณ 4 ครั้ง ก็จะได้ได้ปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย ก็สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ใส่ต้นพืชที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรทั่วไป คือ N-P-K ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักได้เป็น อย่างดี
เปลือกกล้วย
เปลือกกล้วยหอม นำมาผสมกับมูลสัตว์ และหมักทิ้งไว้

ประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยหอม

 1. เป็นการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาเพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
 2. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
 3. เป็นการลดต้นทุนการผลิตในการทำการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง
 4. เป็นการพัฒนาการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ภาพประกอบ : www.flickr.com

 

One Comment

Add a Comment