ผักแปม ผักพื้นบ้านทางภาคเหนือ นิยมรับประทานใบอ่อนและยอดเป็นผักสดแกล้มกับลาบ

ดอกผักแปม

ดอกผักแปม

ดอกผักแปม ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง

ก้านดอกเล็ก

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment