ผักแปม

ผักแปม

กิ่งก้านใบแตกออกจากลำต้นสลับไปมา

Add a Comment