ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เมล็ด OP เมล็ด F1 คือ

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์พืช คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น โดยส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันก็จะมีเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านอย่างเมล็ดพันธุ์ OP และเมล็ดพันธุ์ที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันแล้วอย่างเมล็ดพันธุ์ F1  วันนี้เกษตรตำบลขอยกตัวอย่างผู้จำหน่ายเมล็ดพ้นธุ์ที่ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งสองสายพันธุ์เลย จะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ

เมล็ดพันธุ์พืช
เมล็ดพันธุ์พืช เป็นเมล็ดพันธุ์ที่นำไปขยายพันธุ์แล้วเกิดการเจริญเติบโต

เกษตรชี้เป้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ OP

เมล็ดพันธุ์ OP หรือ เมล็ด PO คือ เมล็ดพันธุ์เปิด หรือ ที่เรียกว่า โอ.พี. (O.P.) พันธุ์ผสมเปิดที่มีลักษณะพันธุกรรมที่เหมือน,คล้าย หรือใกล้เคียงกัน เช่น พันธุ์พื้นบ้านที่นิยมปลูกทั่วไป เป็นการคัดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ เปิดโอกาสให้มีการผสมเกสรแบบอิสระตามธรรมชาติหรือผสมข้ามแบบสุ่ม มีการควมคุมการถ่ายละอองเกสรไม่ให้มีการผสมเกสรข้ามกับพันธุ์อื่น

ตัวอย่างผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ OP  ได้แก่

 • หสน.สยามเคมีเกษตรกรรม จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ตราปลาวาฬ
 • บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ตราภูเขาทอง
 • บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอกะ ฮอติโปร จำกัด ตรากบดำ กบแดง
 • บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน
 • บริษัท ซีดไลน์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราซีดไลน์ SEEDLINE
 • บริษัท รวงมงคล จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตรารวงมงคล
 • บริษัท ฉั่วย้งเซ้ง พันธุ์พืช จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตราสามเอ
 • นันธาเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ OP
เมล็ดพันธุ์ผัก OP

เกษตรชี้เป้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ F1

เมล็ดพันธุ์ F1 หรือ เมล็ด F1 คือ พันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน โดยคัดเลือกจากสายพันธุ์พ่อ สายพันธุ์แม่ทีมีความสมบูรณ์แข็งแรง จึงได้พันธุ์ลูกผสมที่มีความทนทานต่อโรค และแมลง ให้ผลผลิตดี และคุณภาพสูง

ตัวอย่างผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ F1 ได้แก่

 • บริษัท ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช จำกัด  จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราสี่ทิศ
 • บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง
 • บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตรากำไลทอง
 • บริษัท ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช จำกัด  จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราสี่ทิศ
 • บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอกะ ฮอติโปร จำกัด ตรากบดำ กบแดง
 • บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ตราภูเขาทอง
 • บริษัท ซีดไลน์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราซีดไลน์ SEEDLINE
 • บริษัท นำไทยเชียงเกษตรกิจ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราจุยเจีย
 • บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราตะวันต้นกล้า
 • บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน
 • บริษัท โชคกสิกร เมล็ดพันธุ์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราน้ำเต้า
 • บริษัท ที เอส เอ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตรางอบทอง
 • บริษัท เอส เค ไท อะกริคัลเจอร์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง
 • บริษัท ไดนามิค พันธุ์พืช จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราใบไม้
 • บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราสิงห์
 • บริษัท ทองไทยซีดส์ จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราทองไทย
 • บริษัท เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตองสาม
เมล็ดพันธุ์ F1
เมล็ดพันธุ์ผัก F1

ความแตกต่างระหว่างเมล็ดพันธุ์ OP กับ เมล็ดพันธุ์ F1

เมล็ดพันธุ์ OP เป็นเมล็ดพันธุ์จากการผสมเปิด ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ F1 มาก เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ F1 จะมีความสม่ำเสมอทางพันธุกรรม อัตราการงอกสูง คุณภาพดี อายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง แต่เมล็ดพันธุ์ OP จะมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเมล็ดพันธุ์ F1

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
www.chiataiseed.com
www.phetkaset.com
www.aga-hortipro.com
www.flickr.com

One Comment

Add a Comment