ฝรั่งกิมจู เป็นฝรั่งไร้เมล็ด สีนวลสวย รสหวาน กรอบ

ดอกฝรั่ง

ดอกฝรั่ง

ดอกฝรั่ง กลีบดอกสีขาว

ดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมาก

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment