ฝรั่งกิมจู เป็นฝรั่งไร้เมล็ด สีนวลสวย รสหวาน กรอบ

เนื้อฝรั่ง

เนื้อฝรั่ง

เนื้อฝรั่ง เนื้อสีขาว ไม่มีเมล็ด

รสหวาน กรอบ

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment