พังพวยน้ำ เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่ในน้ำเป็นย่านคล้ายผักกระเฉด

พังพวยน้ำ

ชื่ออื่นๆ : แพงพวย (น้ำ) พังพวย

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : พังพวยน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jussieua repens Linn.

ชื่อวงศ์ : ONAGRACEAE

ลักษณะของพังพวยน้ำ

ลำต้น เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่ในน้ำเป็นย่านคล้ายผักกระเฉด แต่จะโตกว่าผักกระเฉด ย่านสีแดง
ใบ ใบกลมปลายมนหนา กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
ดอก ดอกสีเหลืองคล้ายบัวนาแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก

พังพวยน้ำ
พังพวยน้ำ ใบกลมปลายมนหนา ดอกสีเหลือง

การขยายพันธุ์ของพังพวยน้ำ

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/เป็นพืชริมน้ำ ต้นใหม่จะเกิดจากเหง้า

ธาตุอาหารหลักที่พังพวยน้ำต้องการ

ประโยชน์ของพังพวยน้ำ

ส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร ยอดและลำต้น นำไปผัดน้ำมัน ผักเหนาะ แกงส้ม ลวกลิ้มน้ำพริก

ใช้สอย ใช้ประดับอ่างเลี้ยงปลา สวนหย่อม ชาวบ้านใช้ลำต้นผสมกะปิ เต็มน้ำเล็กน้อย
ให้วัวควายที่เป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยกินจะหายจากโรค

สรรพคุณทางยาของพังพวยน้ำ

ใช้ส่วนยอดตำให้ละเอียดใช้โปะกระหม่อมเด็กแก้ร้อนใน

คุณค่าทางโภชนาการของพังพวยน้ำ

การแปรรูปของพังพวยน้ำ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10570&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment