มะหวด ไม้ยืนต้นผลัดใบ ผลสุกนิยมนำมารับประทาน และทำไวน์

มะหวด

ชื่ออื่นๆ : กะซำ, กำจำ, กำซำ, ชันรุ, ซำ, นำซำ, มะจำ (ภาคใต้); มะหวด (ภาคกลาง); มะหวดบาท (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); มะหวดป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะหวดลิง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); สีฮอกน้อย (ภาคเหนือ); หวดคา, หวดฆ่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงใต้); หวดลาว (ภาคเหนือ)

ต้นกำเนิด : ไทย พม่า ลาว และจีนตอนใต้

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh

ชื่อวงศ์ : sapindaceae

ลักษณะของมะหวด

เป็นไม้ยืนต้นชนิด ผลัดใบ สูงประมาณ 6-10 เมตร ใบประกอบเป็นแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 4-6 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอกออกที่ปลายกิ่ง สีขาว ผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีม่วงดำ

ต้นมะหวด
ไม้ยืนต้น เป็นทรงพุ่ม
ผลมะหวด
ผลสุกสีแดงอมม่วง ผลสุกเต็มที่จะมีสีดำ

การขยายพันธุ์ของมะหวด

-/เพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่มะหวดต้องการ

ประโยชน์ของมะหวด

ราก แก้ไข้เพื่อฝีภายใน แก้พิษร้อน แก้วัณโรค ขับพยาธิ แก้กระษัยเส้นเอ็น แก้ปอดพิการ แก้ไข้ แก้ซาง แก้ไอกรน แก้ไข้ที่มีพิษร้อน แก้งูสวัด แก้ไข้ปวดศีรษะ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน
ผล สมานแผล แก้บิดมูกเลือด แก้ไข้รากสาด แก้ท้องร่วง แก้ปวดมวนในท้อง
ใบ แก้ไข้
เมล็ด แก้ไข้ แก้ซาง หรือแก้ไข้ซาง แก้ไอกรน แกไอเรื้อรัง บำรุงเส้นเอ็น รักษาโรคไอหอบ เปลือกต้น แก้บิดมูกเลือด สมานแผล แก้ไข้รากสาด แก้บิด ปิดธาตุ แก้ธาตุพิกา

สรรพคุณทางยาของมะหวด

ใบอ่อน กินเป็นผัก ผลรสฝาดหวานอมเปรี้ยว
เมล็ด ต้มเอาน้ำดื่ม แก้ไข้ซาง
ราก แก้วัณโรค แก้พิษร้อน แก้กระษัยเส้นเอ็น

คุณค่าทางโภชนาการของมะหวด

การแปรรูปของมะหวด

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9224&SystemType=BEDO
http://www.taintana.in.th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/40-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%A1/159-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%94.html
http://www.greenarea.deqp.go.th/tree_link.php?pt_code=92020100069601000000067003
https://www.flickr.com
https://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=91280&filename=ind

Add a Comment